How to : ผู้ชายก็ทำผมได้ง่ายๆด้วย Power4


คลิปจากโครงการประกวด 'คลิปผมเท่ห์บาดตา ผมสวยโดนใจ' กับคุณ 'มีน ศรีวิไลฤทธิ์' ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการป​ระกวดครั้­งนี้กันค่ะ กับลีลาการใช้ Power4 หัวเป่าเฉพาะที่ เป่าผมให้อยู่ทรงได้ง่ายๆแบบคุณก็ทำได้

 อุปกรณ์ที่แนะนำ