Review เปรียบเทียบแกนม้วน Jumbo Curl & Super Jumbo Curl


เปรียบเทียบกันให้เห็นไปเลยค่ะถึงความแตกต­่างของแกนม้วนทั้ง 2 ขนาด LE'SASHA Jumbo Curl & Super Jumbo Curl โดยคุณตังเม blog Bucci.me โดย Review นี้ ตังเมจะโชว์ให้เห็นความแตกต่างของลอนผมที่­ได้จากอุปกรณ์ทั้งสองตัวนี้ โดยตังเมจะสาธิตให้ดูทีละข้างให้เห็นกันไป­เลยค่ะ เปรียบเทียบแกนต่อแกน ลอนต่อลอน จะเป็นเกลียว เป็น curve ยังไง ต้องไปดูด้วยตาตัวเองเลยค่ะ