How to : วิธีการทำผมลอนแบบมีโวลลุ่ม


ต่อเนื่องกันเลยจ้ากับภารกิจ Le'sasha Mission กับมด Cinnamongal โดยมดยังคงรักเดียวใจเดียวกับ Le'sasha power4 ค่ะ โดยวันนี้เป็นการทำผมลอนแบบมี volume โดยใช้หวีแปรงของ Le'sasha Power4 โดยมดใช้หวีแปรงยืดตรง หวีแปรงเพิ่ม volume และหวีแปรงทำลอนค่ะ ทรงที่ได้จะพองๆ ดูมี volume ค่ะ ส่วนปลายผมจะเป็นลอนและพลิ้วสะบัดค่ะ จะเซ็กซี่ขนาดไหน ไปชมกัน

 อุปกรณ์ที่แนะนำ