News & Event

คุณเดชฤทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปผมสวยโดนใจ (2015-06-04 16:50:20)

คุณเดชฤทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมเลอซาช่า มอบรางวัลให้กับ "คุณปริญญากร โงวรรณ" ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปผมสวยโดนใจ SEASON 3 รับแพ็คเก็จทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน (2 ที่นั่ง) พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้เข้ารอบประกวดทุกท่านด้วยความยินดี