หมวกอบไอน้ำ

TREATMENT CAP

LS0573

PROFESSIONAL NANO HAIR SPA TREATMENT CAP

อบไอน้าด้วยตัวเองง่ายๆใน 15นาที ด้วยหมวกอบไอน้าเลอซาช่า โปรเฟสชั่นแนล นาโน แฮร์สปา บำรุงผมล้าลึก ปลอดภัย ใช้งานง่าย มาตรฐาน มอก.