LS1081 LESASHA

JUMBO CURL 25 mm

แกนม้วนถนอมเส้นผม เลอซาช่า จัมโบ้ เคิร์ล 25 มม. แกนม้วนยาวพิเศษ ใช้ม้วนทำลอนขนาดกลาง ใหญ่ ล็อคลอนแน่นอยู่ทรงนาน

1,990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้ได้สวยงามและผมอยู่ทรงได้ยาวนาน ควรใช้อุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้งแนะนำให้ใช้เลอซาช่าแฮร์วิตามินแคปซูลก่อนใช้อุปกรณ์เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผม 3. เปิดใช้งานอุปกรณ์โดยการกดสวิตช์ปิด/เปิด 4. ปรับเพิ่มอุณหภูมิที่เครื่องหมาย(+) และลดอุณหภูมิที่เครื่องหมาย(-) เมื่อเลือกอุณหภูมิการใช้งานที่ต้องการแล้วเครื่องจะล็อดปุ่มกดโดยอัตโนมัติ 5. ถ้าต้องการปรับอุณหภูมิการใช้หรือปิดเครื่องให้ปลดล็อคกดก่อนโดยกดปุ่ม(6)ค้างไว้3วินาทีสัญลักษณ์ล็อค(๓ ) จะหายไป แล้วจึงกดปุ่ม(+)(-)เพื่อปรับอุณหภูมิหรือกดปุ่ม(6)ซ้ำอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง 6. แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆหนาพอประมาณ 7. การม้วนผมเพื่อให้ได้ลอนสวยคงทนให้นำช่อผมที่แบ่งไว้ม้วนรอบแกนค้างไว้5-8วินาทีจากนั้นคลายเส้นผมออกจากแกนม้วนและทำช่อต่อๆไป 8. หลังจากจัดแต่งทรงผมด้วยอุปกรณ์แล้วแนะนำควรฉีดเลอซาช่า ฟิกซิ่ง สเปรย์ เพื่อให้เส้นผมอยู่ทรงยาวนานตลอดวัน

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. แกนม้วนผม 2. กำลังไฟ 62 วัตต์ 3. แรงดันไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 4. ความยาวสายไฟ 3 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. ห้ามพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่องและห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 2. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำหรือใช้น้ำมาทำความสะอาดตัวเครื่อง 3. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 4. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 5. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปลั๊กเพื่อดึงปลั๊กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 6. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 7. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 8. หากนำอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ำควรปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะการปิดสวิตซ์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 9. อุปกรณนี้ไม่ได้มิไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาทรวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ คำเตือน - อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำฝักบัวอ่างล้างหน้าหรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ - เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือตัวแทน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO