LS1010 LESASHA

SOFT VOLUME 26 mm

จัดแต่งทรงในขั้นตอนเดียวด้วยแปรงม้วนผม เลอซาช่า ซอล์ฟ วอลลุ่ม 26มม. แกนม้วนขนแปรงอ่อนนุ่มถนอมเส้นผมและหนังศีรษะ

1,290 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้ได้ทรงสวยงามและผมอยู่ทรงได้ยาวนานควรใช้อุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง 2 เสียบปล็กเครื่องข้ากับตรับ แล้วเปิดสวิตช์ พื่อปิดครื่อง 3. แบ่งผมเป็นซ่อเล็กๆหนาพอประมาณ 4. แปรงผมจากปลายพันรอบแกนประมาณ 10 วินาที แล้วค่อยๆคลายผมออก 5. ทำช้ำขั้นตอนเดิมจนทั่วทั้งศีรษะ ปล่อยให้ผมเย็นก่อนค่อยจัดแต่งทรง 6. หลังจากจัดแต่งทรงผมด้วยอุปกรณ์แล้ว ควรฉีด ลอชาชา ฟิกซิ่ง สเปรย์ พื่อให้เส้นผมอยู่ทรงยาวนานตลอดวัน

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. แปรงม้วนผมขนแปรงซิลิโคน 2. แรงด้นไฟฟ้า 220-240 โวaต 3. กำลังไฟ 45 วัตต์ 4. ความยาวสายไฟ 3 มตร

คำแนะนำ

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 1. บริเวณแกม้วนจะมีอุณหภูมิสูงในขณที่ปิดใช้ครื่อง ควรระวังอย่าให้ผิวหนังสัมพัลโดนบริเวณนั้นโดยตรง 2. ควรมีความระมัดระวังในการใช้งนแลควรปฏิบัติตมดำเตือนแลข้อแนะนำต่งๆอย่างเคร่งครัด 3. ควรระวังอย่าให้ส่วนของแปรงม้วนที่มีความร้อนสัมผัลโดนผิวหนัง, ใบหู หรือหนังศีรษะ 4. ควรเว้นระะะห่างระหว่างหนังศีรษหรือผิวหนังบริวณอื่น กับแกนของแปรงม้วนประมาณ 5 เซนติเมตร ในขณะที่ไช้งาน 5. ในกรณีใช้แปรงม้วนส้นผมด้วยตัวเอง ควรดูกระจก เพื่อป้องกันส่วนที่ร้อนของแปรงมัวนสัมผัสกับผิวหนัง 6. ควรเช็ดหรือเป้าผมให้แห้งก่อนที่จะทำการใช้แปรงม้วนผม 7. ไม่ควรใส่ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงพบ หรือครีมบำรุงผมใดๆ ก่อนที่จะทำการใช้แปรงม้วนผมควรใส่หลังจากใช้แปรงม้วนจัดแต่งทรงผมเสร็จสั่นแล้ว การดูแลรักษา 1. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งน ควรถอดปสักออก และปล่อยแปรงม้วนทิ้งไว้ให้เย็น 2. นำเศษเส้นผมแลสิ่งสกปรกที่ติดคงอยู่ระหว่างชีแปรงออกให้หมด 3. ใช้ผ้นุ่มเช็ดทำความสอาดแปรงและต้มจับเก็บไว้ในบริเวณที่แห้งสะอาดปราศจากความชื้น

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้ห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะใช้งาน 2. ควรปิดครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 3. กอดปลักออกทุกครั้งหลังการใช้งาน และควรจับที่ตัวปลักแล้วดึงออก ไม่ควรดึงที่สายไฟ 4. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้ด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 5. หากนำอุปกรณ์นี้ไปใช่ในห้องน้ำควรปิดสวิตช์และดึงปลักออกทุกครั้งหลังการใช้งาน พราะการปิดสวิตช เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 6. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมถึงเด็กที่ขาด ประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

SEE ALSO