LS0806 LESASHA

EASY VOLUME - L

แปรงม้วนผม เลอซาช่า อีซี่ วอลลุ่ม แอล 26 มม แกนม้วนเคลือบทัวร์มาลีนช่วยให้ผมเงางาม สามารถจัดแต่งทรงในขั้นตอนเดียว เหมาะสาหรับการทาผมให้ดูมีวอลลุ่ม ทันสมัย สวยงาม

2,990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้ได้ทรงสวยงามและผมอยู่ทรงได้ยาวนานควรใช้อุปกรณในขณะที่ผมแห้ง 2. เสียบปลักเครื่องเข้ากับตัวรับ แล้วกดปุ่ม เปิด/ปิด หนึ่งครั้ง เพื่อเปิดเครื่อง เพื่อเลือกอุณหภูมิระดับที่ต้องการใช้งาน 3. กดปุ่ม เปิด/ปิด พร้อมกันกับกดลูกศร ขึ้นลง 4. เมื่อแสงไฟกระพริบแสดงสถานะครื่องกำลังทำการเพิ่มอุณหภูมิ 5. แสงไฟจะกระพริบอยู่สักครู่ มื่อแสงไฟหยุด มีเสียงดังขึ้นสองครั้ง แสดงว่าเครื่องได้ระดับอุณหภูมิที่ทำการเลือกไว้ 6. แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆหนาพอประมาณ 7. แปรงผมจากปลายพันรอบแกนประมาณ 10 วินาที แล้วค่อยๆคลายผมออก 8. ทำช้ำขั้นตอนเดิมจนทั่วทั้งศีรษะ ปล่อยให้ผมเย็นก่อนค่อยจัดแต่งทรง 9. หากต้องการปิดเครื่อง หรือเลือกอุณหภูมิใหม่อีกครั้ง ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3 วินาที เครื่องจะเข้าสู่สถานะปิดการใช้งาน จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องใหม่อีกครั้งในกรณีเลือกระดับอุณหภูมิใหม่ 10. หลังจากจัดแต่งทรงผมด้วยอุปกรณ์แล้ว ควรฉีด เลอชาช่า ฟิกซิ่ง สเปรย์ เพื่อให้เส้นผมอยู่ทรงยาวนานตลอดวัน

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. แปรงม้วนผมเคลือบทัวร์มาลีน 2. แรงดันไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 3. กำลังไฟ 50 วัตต์ 4. ความยาวสายไฟ 3 เมตร

คำแนะนำ

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 1. เพื่อความปลอดภัย แปรงม้วนผมจะตัดความร้อนโดยอัตโนมัติ หากมีการเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้มีการกดปุ่มเปลี่ยนแปลงใดๆ กินระะวลาหนึ่งชัวโมง สามารถกดปุ่มเปิดปิด อีกครั้งเพื่อเริ่มใช้งานใหม่ 2. บริเวณแกนม้วนจะมีอุณหภูมิสูงในขณะที่เปิดใช้เครื่อง ควรระวังอย่าให้ผิวหนังสัมผัสโดนบริเวณนั้นโดยตรง 3. ควรมีความระมัดระวังในการใช้งานและควรปฏิบัติตามคำเตือนและข้อแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัด 4. ควรระวังอย่าให้ส่วนของแปรงม้วนที่มีความร้อนสัมผัสโดนผิวหนัง, ใบหู หรือหนังศีรษะ 5. ควรเว้นระยะห่างระหว่างหนังศีรษะหรือผิวหนังบริเวณอื่น กับแกนของแปรงม้วนประมาณ 5 เชนติเมตร ในขณะที่ใช้งาน 6. ในกรณีใช้แปรงม้วนเส้นผมด้วยตัวเอง ควรดูกระจก เพื่อป้องกันส่วนที่ร้อนของแปรงมัวนสัมผัสกับผิวหนัง 7. ควรเช็ดหรือเป่าผมให้แห้งก่อนที่จะทำการใช้แปรงม้วนผม 8. ไม่ควรใส่ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม หรือครีมบำรุงผมใดๆ ก่อนที่จะทำการใช้แปรงม้วนผมควรใส่หลังจากใช้แปรงม้วนจัดแต่งทรงผมเสร็จสิ้นแล้ว การดูแลรักษา 1. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ควรถอดปลักออก และปล่อยแปรงม้วนทิ้งไว้ให้เย็น 2. นำเศษเส้นผมและสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยูรหว่างรี่แปรงออกให้หมด 3. ใช้พ้นุ่มเช็ดทำความสอาดแปรงและดมจับ ก็บไว้ในบริเวณที่แห้งสะอาดปราศจากความชื้น

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะที่บรรจุน้ำ 2. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะใช้งาน 3. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 4. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งาน และควรจับที่ตัวปลักแล้วดึงออก ไม่ควรดึงที่สายไฟ 5. หากสายไฟหรืออุปกรณ์ของเครื่องชำรุด ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย 6. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 7. หากนำอุปกรณ์นี้ไปใช่ในห้องน้ำควรปิดสวิตชและดึงปล็กออกทุกครั้งหลังการใช้งาน พราะการปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 8. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มิไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการนะนำเกียวกับการใช้งาน

SEE ALSO