LS1249 LESASHA

WONDER 3 IN 1

ไดร์จัดแต่งทรงผมเลอซาช่า วอนเดอร์ ทรีอินวัน อุปกรณ์ทำผมแบบ All in one สวยครบในหนึ่งเดียว สามารถใช้เป่าผมแห้งหลังสระ ยืดผมให้ตรงสวย ยกโคนสร้างวอลลุ่มดูมีน้ำหนัก ม้วนทำลอนปลายผมให้สวยเด้ง

990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งานอุปกรณ์ 1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับตามที่รองรับแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์เท่านั้น 2. สวมอุปกรณ์เสริมที่ต้องการใช้งานเข้ากับตัวเครื่องโดยต้องให้มั่นใจว่าถูกสวมเข้าไปล็อคตรงตำแหน่งบนตัวเครื่องพอดี 3. เปิดเครื่องโดยหมุนสวิตซ์ไปที่ตำแหน่ง "C", "1", "2" ตามต้องการ "C" = ลมเย็น / "1" = อุณหภูมิร้อนและแรงลมปกติ / "2" = อุณหภูมิร้อนและแรงลมสูง 4. แบ่งผมออกเป็นช่อหนาพอประมาณ แล้วค่อยๆแปรงผมจากด้านในเริ่มจากบนลงล่าง 5. กดปุ่มปลดล็อคอุปกรณ์เพื่อดึงอุปกรณ์เสริมออกจากตัวเครื่องเพื่อจัดเก็บ

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของอุปกรณ์ 1. กำลังไฟ 1000 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 2. สายไฟยาว 1.8 เมตร

คำแนะนำ

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อความปลอดภัย 1. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำในทุกกรณี 2. อย่าให้อุปกรณ์นี้สัมผัสน้ำและห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำ 3. ควรปิดอุปกรณ์หากไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง 4. หลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งโดยให้ดึงที่ตัวปลั๊กห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด 5. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 6. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 7. หากต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์ให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต้องไม่เสียบปลั๊กค้างไว้ 8. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาทรวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน ข้อแนะนำ - เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งานเนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตรายแม้ว่าจะปิดสวิตช์ (Switch off) เครื่องเป่าผม - การป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟชำรุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น


SEE ALSO