LS1235 LESASHA

EASY GROOM HAIR CLIPPERS

เครื่องตัดผมเลอซาช่า อีซี่ กรูม -ใบมีดโครเมียม มีความคม ทนทานสูง -มี Taper ปรับยกใบมีด 3ระดับ รองหวี 4ขนาด -Double Temp. Insert Design ตัวเครื่องมีการดีไซส์ให้รองรับการใช้งานต่อเนื่องยาวนาน -8 IN 1 (รองหวี 4 ขนาด, กรรไกร, หวี, แปรงทำความสะอาด และน้ำมันหยอดใบมีด รวมอยู่ในเซ็ต)

690 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งานอุปกรณ์ 1. เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับที่ปลอดภัย 2. หากต้องการใส่รองหวีตามขนาดที่ต้องการให้มั่นใจว่าสวมเข้ากับหัวตัดตรงตำแหน่งและได้ยินเสียงคลิก 3. หากต้องการปรับเลื่อนใบมีดบนหัวตัดให้ยกปรับระดับที่แกนปรับเลื่อนใบมีดด้านข้างเครื่อง 4. ปิดเครื่องโดยเลื่อนสวิตช์ปิด-เปิดไปที่ตำแหน่ง "O" 5. เริ่มทำการตัดผมตามต้องการ 6. ปิดเครื่องโดยเลื่อนสวิตซ์ปิด-เปิดไปที่ตำแหน่งและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟบ้าน การทำความสะอาดอุปกรณ์ 1. ใช้แปรงทำความสะอาดที่ร่วมอยู่ในเซ็ตปัดเศษผมที่หัวตัดออก 2. ห้ามใช้น้ำทำความสะอาดหัวตัดหรือตัวเครื่องเด็ดขาด 3. ใช้น้ำมันหยอดใบมีดเผื่อทำการหล่อลื่นเช็ดน้ำมันส่วนเกินออกด้วยผ้า

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของอุปกรณ์ 1. กำลังไฟ 15 วัตต์แรงตันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 2. สายไฟยาว 2 เมตร

คำแนะนำ

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อความปลอดภัย 1. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำในทุกกรณี 2. อย่าให้อุปกรณ์นี้สัมผัสน้ำและห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำ 3. ควรปิดอุปกรณ์หากไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง 4. หลังจากใช้งานอุปกรณ์สร็จให้ปิดเครื่องและกอดปลั๊กทุกครั้งโดยให้ดึงที่ตัวปลั๊กห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด 5. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 6. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 7. หากต้องการทำความสะอาดอุปกรณให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต้องไม่เสียบปลั๊กค้างไว้ 8. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาทรวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟชำรุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการลอซาช่าเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO