LS1196 LESASHA

PROMAX LONG LASTING

แกนม้วนผมเลอซาช่า โปรแม๊กซ์ ลอง ลาสติ้ง 28มม. แผ่นแพลทร้อนได้สูงสุดถึง 220 องศา และแผ่นเคลือบหนาทนทานต่อสารเคมีและการขูดขีด

1,290 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้สวยงามและอยู่ทรงยาวนาน ควรใช้อุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง 2. หลังจากเสียบปลั๊กเปิดใช้งานโดยการกดสวิตช์ (6)ไฟแสดงสถานะสีแดงและไฟบอกอุณหภูมืสีฟ้าจะติด 3. ปรับอุณหภูมิที่ต้องการโดยการกดสวิตซ์(6) ซ้ำ 4. เมื่ออุณหภูมิคงที่แล้วไฟแสดงสถานะสีแดงจะกระพริบและไฟบอกอุณภูมิสีฟ้าจะแสดงค้างไว้ 5. แบ่งผมเป็นซ่อเล็กๆหนาพอประมาณ 6. นำช่อผมพันรอบแกนม้วนจากปลายขึ้นมาตามความสูงที่ต้องการ 7. ปล่อยทิ้งไว้5-8วินาทีจากนั้นคลายช่อผมออกและเริ่มทำช่อต่อๆ ไป

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. แกนม้วนผม 2. กำลังไฟ 70 วัตต์ 3. แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 4. ความยาวสายไฟ 3 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. ห้ามพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่องและห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 2. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำหรือใช้น้ำมาทำความสะอาดตัวเครื่อง 3. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรมผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 4. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 5. กอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปลั๊กเพื่อดึงปลั๊กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 6. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 7. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณนี้ตามลำพัง 8. หากนำอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ำควรปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะการปิดสวิตซ์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 9. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาทรวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำฝักบัวอ่างล้างหน้าหรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่องซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ 3. เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดติดต่อศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO