LS1176 LESASHA

MAGIC 25mm

เครื่องม้วนผมเลอซาช่า เมจิก 25มม. แกนม้วนเซรามิกกระจายความร้อนได้ทั่งถึงและสม่ำเสมอ

790 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้ได้ทรงสวยงามและผมอยู่ทรงได้ยาวนานควรใช้อุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง 2. แนะนำให้ใช้เลอชาช่า ฮีทโพรเทคติ้ง แอนด์ ครินซิ่ง สเปรย์ ก่อนใช้อุปกรณ์เพื่อปกป้องความร้อน และให้เส้นผมอยู่ทรงนาน พร้อมบำรุงเส้นผมให้ชุ่มชื่น 3. เปิดใช้งานอุปกรณโดยเลื่อนปุ่มไปที่ "ON" หากต้องการปิดเครื่องให้เลื่อนปุ่มไปที่ "OFF" 4. แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆ หนาพอประมาณ 5. พันเส้นผมรอบแกนม้วนผมจากปลายผม จนถึงระดับที่ต้องการ 6. หนีบแกนม้วนเป็นเวลา 15 วินาทีจากนั้นค่อยๆคลายคลิปออก และดึงแกนม้วนออกจากเส้นผมช้าๆ 7. ม้วนเส้นผมจนทั่วศีรษะ 8. หลังจากจัดแต่งทรงผมด้วยอุปกรณ์แล้ว ควรฉีด เลอซาช่า ฟิกซิ่ง สเปรย์ เพื่อให้เส้นผมอยู่ทรงยาวนานตลอดวัน

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. แรงดันไฟฟ้า 100-240V~, 50/60Hz 2. กำลังไฟ 32-35 วัตต์ 3. ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า ภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ หรือแม้กระทั่งขณะที่มือเปียก 2. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำหรือใช้น้ำมาทำความสะอาดตัวเครื่อง 3. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะใช้งาน 4. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 5. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปลั๊กเพื่อดึงปลั๊กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 6. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 7. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 8. หากนำอุปกรณ์นี้ไปใช่ในห้องน้ำควรปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งานเพราะการปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 9. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาทรวมไปถึงเด็ก ที่ขาดประสบการณ์แลความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัวอ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่อง ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือตัวแทน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO