LS0660 LESASHA

AIRMAX SMART 1600W

ไดร์เป่าผมเลอซาช่า แอร์แมกซ์ สมาร์ท 1600 วัตต์ อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม ช่วยดูแลเส้นผมให้มีประกายเงางาม เส้นผมไม่ชี้ฟู

690 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 2. เปิดใช้งานโดยการปรับสวิตช์ เลือกกำลังลมที่ต้องการที่เบอร์ "1" หรือ "2" 3. หากต้องการปิดเครื่องให้ปรับสวิตชไปที่เบอร์ "0"

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. ช่องอากาศออก 2. ช่องอากาศเข้า 3. ปุ่มปรับลมเย็น 4. ปุ่มเปิด ปิด ปรับแรงลม 2 ระดับ 5. ที่แขวนสายไฟ 6. ด้ามจับสามารถพับได้

คำแนะนำ

คำแนะนำในการใช้งาน 1. ก่อนการใช้งานทุกครั้งโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ในพื้นที่ที่จะใช้งานไดร์เป่าผมทุกครั้ง 2. ไม่ควรใช้งนในห้องน้ำ อ่างล้างหน้ที่มีน้ำอยู่หรือใช้ในขณะที่มือเปียก 3. ไม่ควรใช้น้ำทำความสะอาดไดร์เป่าผม 4. ไม่ควรวางไดร์เป่าผมไว้บนพรม หรือผ้าห่มขณะใช้งาน 5. ไม่ควรมีสิ่งมาปกปิดช่องทางดูดอากาศเข้าและออก ขณะใช้งาน 6. อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบ overheat protection 7. ควรปิดูสวิตช์ถ้าไม่มีการใช้งานไดร์เป้าผมเป็นระยะเวลวนาน 8. ถอดปลั้กออกทุกครั้งหลังการใช้งาน และควรจับที่ตัวปลั่กเพื่อดึงปลั๊กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 9. การเก็บสายไฟ ควรเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบด้วยการม้วนให้เป็นวงกลมหลวมๆ ไม่ควรหักหรือพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 10. เมื่อนำไดร์ผมเข้าไปใช้ในห้องน้ำควรดึงปลั้กออกทุกครั้งหลังการใช้งานการปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 11. ก่อนที่จะทำความสะอาดไดร์เป่าผม ควรถอดปลักทุกครั้ง 12. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพ ระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 13. เด็กควรได้รับคำแนะนำในการไงาน และไม่ควรให้เด็กเล่นไดร์เป่าผม ข้อแนะนำ 1. เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำ ให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งาน เนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตรายแม้ว่าจะปิดสวิตช์ (Switch Off) เครื่องเป่าผม 2. การป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ(Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ท้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

คำเตือน อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ไกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ ระวังอย่าให้สายไฟ สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่อง ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่จากศูนย์บริการเลอชาช่าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO