LS1108 LESASHA

AIRMAX 2000 EXTREME 1100W

ไดร์เป่าผมแอร์แมกซ์ 2000 เอ็กซ์ตรีม 1100 วัตต์ ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ดีไซน์ทันสมัย

490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เลือกระดับความแรงลมด้วยสวิตช์เปิด -ปิดโดยกดปุ่มหมายเลข 3 2 สำหรับผมตรงใช้หวีแปรงหวีผมจากโคนผมลงมาที่ปลายผม ขณะเป่าผม 3. สำหรับผมที่ต้องการเพิ่มวอลลุ่มใช้แปรงหวีกลมสอดที่ใต้ผมแล้วดึงในแนวโค้งจนสุดปลาย 4. สำหรับผมลอนใช้หวีแปรงกลมสามารถเพิ่มขนาดของลอนโดยใช้หวีที่ใหญ่ขึ้น

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. ช่องอากาศออก 2. ช่องอากาศเข้า 3. สวิตซ์เปิดปิด และปรับความแรง 4. ที่แขวนสายไฟ 5. สายไฟยาว 1.8 เมตร 6. กำลังไฟ 1100 วัตต์แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลท์

คำแนะนำ

คำแนะนำในการใช้งาน 1. ก่อนการใช้งานทุกครั้งโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ที่จะใช้งานไดร์เป่าผมทุกครั้ง 2. ไม่ควรใช้งานในห้องน้ำ อ่างล้างหน้าที่มีน้ำอยู่ หรือใช้ในขณะที่มือเปียก 3. ไม่ควรใช้น้ำทำความสะอาดไดร์เป่าผม 4. ไม่ควรวางไดร์เป่าผมไว้บนพรม หรือผ้าห่มขณะใช้งาน 5. ไม่ควรมีสิ่งมาปกปิดช่องอากาศเข้าและออก ขณะใช้งาน 6. อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบ overheat protection 7. ควรปิดสวิตช์ถ้าไม่มีการใช้งานไดร์เป่าผมเป็นระยะเวลานาน 8. กอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานและควรจับที่ตัวปลั๊กเพื่อดึงปลิ๊กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 9. การเก็บสายไฟควรเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบด้วยการม้วนให้เป็นวงกลมหลวมๆไม่ควรหัก หรือพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 10. เมื่อนำไดร์เป่าผมไปใช้ในห้องน้ำควรดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานการปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 11. ก่อนที่จะทำความสะอาดไดร์เป่าผม ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง 12. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพ ระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 13. เด็กควรได้รับคำแนะนำในการใช้งานและไม่ควรให้เด็กเล่นไดร์เป่าผม ข้อเสนอแนะ - เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งาน เนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตราย แม้ว่าจะปิดสวิตช์ (Switch off) เครื่องเป่าผม - การป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของครื่องซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ 3. เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาซ่าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO