LS1109 LESASHA

AIRMAX 2000 POWERFUL 1400W

ไดร์เป่าผมแอร์แมกซ์ 2000 พาวเวอร์ฟูล 1400 วัตต์ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของสาวๆ ได้อย่างตรงจุด อ่อนโยนและไม่ระคายเคืองต่อเส้นผม สวยแบบมีสไตล์กับทรงผมง่ายๆ ที่คุณก็ทำเองได้ด้วยตัวเอง

690 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เลือกระดับความแรงลมด้วยสวิตช์ปิด - ปิด โดยกดปุ่มหมายเลข 3 2. สำหรับผมตรงใช้หวีแปรง หวีผมจากโดนผมลงมาที่ปลายผม ขณะเป้าผมจะช่วยให้ผมเรียงตัวสวย 3. สำหรับผมที่ต้องการเพิ่มวอลลุ่ม ใช้แปรงหวีกลมสอดที่ใต้เส้นผมแล้วดึงในแนวโค้งจนสุดปลาย 4.สำหรับผมลอน ใช้หวีแปรงกลมสามารถเพิ่มขนาดของลอนโดยใช้หวีที่ใหญ่ขึ้น ม้วนผมพันโดยรอบแล้วใช้ไดร์เป่าให้ได้รับความร้อน แล้วถอดแปรงออก

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. ช่องอากาศออก 2. ช่องอากาศเข้า 3.สวิตซ์เปิด/ปิด และปรับความแรง 4. ที่แขวนสายไฟ 5. สายไฟยาว 1.8 เมตร 6. ด้ามจับสามารถพับได้ 7. กำลังไฟ 1400 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลท์

คำแนะนำ

คำแนะนำในการใช้งาน 1. ก่อนการใช้งานทุกครั้งโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ที่จะใช้งานไดร์เป่าผมทุกครั้ง 2. ไม่ควรใช้งานในห้องน้ำ อ่างล้างหน้าที่มีน้ำอยู่หรือใช้ในขณะที่มือเปียก 3. ไม่ควรใช้น้ำทำความสะอาดไดร์เป่าผม 4. ไม่ควรวางไคร์เป่าผมไว้บนพรม หรือผ้าห่มขณะใช้งาน 5. ไม่ควรมีสิ่งมาปกปิดช่องอากาศเข้าและออก ขณะใช้งาน 6. อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบ overheat protection 7. ควรปิดสวิตช์ถ้าไม่มีการใช้งานไดร์เป่าผมเป็นระยะเวลานาน 8. ถอดปลักออกทุกครั้งหลังการใช้งานและควรจับที่ตัวปลักเพื่อดึงปลักออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 9. การเก็บสายไฟ ควรเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบด้วยการม้วนให้เป็นวงกลมหลวมๆ ไม่ควรหัก หรือพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 10. เมื่อนำไดร์เป่าผมเข้าไปใช้ในห้องน้ำควรดึงปลักออกทุกครั้งหลังการใช้งาน การปิดสวิตซ์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 11. ก่อนที่จะทำความสะอาดไดร์เป่าผม ควรถอดปลักทุกครั้ง 12. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพ ระบบประสาทรวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 13. เด็กควรได้รับคำแนะนำในการใช้งาน และไม่ควรให้เด็กเล่นไดร์เป่าผม ข้อแนะนำ - เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำให้กอดต้เสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งานเนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตราย แม้ว่าจะปิดสวิตช (Switch of) เครื่องเป้าผม - การป้องกันเพิ่มเติมแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device, RCD)ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่กิน 30มิลสีแอมแปรในองจรไฟฟ้าที่ปือนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้ครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้าหรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนทีร้อนของเครื่อง ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ 3. เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุด ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO