LS1112 LESASHA

AIRMAX 3500 TYPHOON 1800W

ไดร์เป่าผม แอร์แมกซ์ 3500 ไต้ฝุ่น 1800 วัตต์ ด้ามจับพับเก็บได้ พกพาสะดวก และ ลมแรง ปากไดร์ควบคุมทิศทางลม

990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เลือกระดับความความร้อนและแรงลมได้ 2 ระดับ โดยเลื่อนปุ่มหมายเลข 3 2. หากต้องการให้ผมแห้งไวขึ้น เลื่อนปุ่มหมายเลข 3 ไปที่ H+ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของไดร์เป่าผม 3. หากต้องการให้ลมเย็น ให้กดปุ่มหมายเลข 4 ค้างไว้ขณะใช้งาน 4. สำหรับผมตรงใช้หวีแปรง หวีผมจากโคนผมลงมาที่ปลายผม ขณะเป่าผมจะช่วยให้ผมเรียงตัวสวย 5. สำหรับผมที่ต้องการเพิ่มวอลลุ่ม ใช้แปรงหวีกลมสอดที่ใต้เส้นผมแล้วดึงในแนวโค้งจนสุดปลาย 6. สำหรับผมลอน ใช้หวีแปรงกลมสามารถเพิ่มขนาดของลอนโดยใช้หวีที่ใหญ่ขึ้น ม้วนผมพันโดยรอบแล้วใช้ไดร์เป่าให้ได้รับความร้อน แล้วถอดแปรงออก

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. ช่องอากาศออก 2. ช่องอากาศเข้า 3. สวิตซ์เปิด/ปิด และปรับความแรง 4. ปุ่มลมเย็น 5. ที่แขวนสายไฟ 6. สายไฟยาว 1.8 เมตร 7. ด้ามจับสามารถพับได้ 8. กำลังไฟ 1800 วัตต์ 9 แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลท์

คำแนะนำ

คำแนะนำในการใช้งาน 1. ก่อนการใช้งานทุกครั้งโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ที่จะใช้งานไดร์เป่าผมทุกครั้ง 2. ไม่ควรใช้งานในห้องน้ำ อ่างล้างหน้าที่มีน้ำอยู่หรือใช้ในขณะที่มือเปียก 3. ไม่ควรใช้น้ำทำความสะอาดไดร์เป่าผม 4. ไม่ควรวางไดร์เป่าผมไว้บนพรม หรือผ้าห่มขณะใช้งาน 5. ไม่ควรมีสิ่งมาปกปิดช่องอากาศเข้าและออก ขณะใช้งาน 6. อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบ overheat protection 7. ควรปิดสวิตช์ถ้าไม่มีการใช้งานไดร์เป่าผมเป็นระยะเวลานาน 8. ถอดปลั๊กออกทุกครั้่งหลังการใช้งาน และควรจับที่ตัวปลั๊กเพื่อดึงปลั๊กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 9. การเก็บสายไฟ ควรเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบด้วยการม้วนให้เป็นวงกลมหลวมๆ ไม่ควรหักหรือพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 10. เมื่อนำไดร์เป่าผมเข้าไปใช้ในห้องน้ำควรดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งาน การปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 11. ก่อนที่จะทำความสะอาดไดร์เป่าผม ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง 12. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพ ระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 13. เด็กควรได้รับคำแนะนำในการใช้งาน และไม่ควรให้เด็กเล่นไดร์เป่าผม ข้อแนะนำ • เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า หลังจากการใช้งานเนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตราย แม้ว่าจะปิดสวิตช์ (Switch off) เครื่องเป่าผม • การป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ ในวงจรไฟฟ้า ที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. ระวังอย่าให้สายไฟ สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่อง ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ 3. เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุด ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO