LS1115 LESASHA

AIRMAX 8000 TORNADO 2400W

ไดร์เป่าผม แอร์แมกซ์ 3500 ไต้ฝุ่น 1800 วัตต์ ด้ามจับพับเก็บได้ พกพาสะดวก และ ลมแรง ปากไดร์ควบคุมทิศทางลม

1,990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เลือกระดับความแรงลมด้วยสวิตช์เปิด-ปิดโดยกดปุ่มหมายเลข 5 2. เลือกระดับความร้อนได้3ระดับโดยกดปุ่มหมายเลข 4 3. หากต้องการใช้ลมเย็นให้คคมหมายเลข 3 ค้างไว้ขณะใช้งาน 4. สำหรับผมตรงใช้หวีแปรงหวีผมจากโดนผมลงมาที่ปลายผขณะเป๋าผมจะช่วยให้ผมเรียงตัวสวย 5. สำหรับผมที่ต้องการเพิ่มวอลลุ่มใช้แปรงหวีกลมสอดที่ใต้เส้นผมแล้วดึงในแนวโค้งจนสุดปลาย 6. สำหรับผมลอนใช้หวีแปรงกลมสามารถเพิ่มขนาดของลอนโดยใช้หวีที่ใหญ่ขึ้นม้วนผมพันโดยรอบแล้วใช้ไดร์เป่าให้ได้รับความร้อน แล้วถอดแปรงออก

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. ช่องอากาศออก 2. ช่องอากาศเข้า 3. ปุ่มปรับลมเย็น 4. ปรับความร้อน 3 ระดับ 5. ปุ่มเปิดปิดปรับแรงลม 2 ระดับ 6. สายไฟยาว 3 เมตร 7. ที่แขวนสายไฟ 8. ปากไดร์ควบคุมทิศทางลมแบบแคบ 9. ปากไดร์ควบคุมทิศทางลมแบบกว้าง 10. ปากกระจายลมสำหรับผมดัดลอน

คำแนะนำ

คำแนะนำในการใช้งาน 1. ก่อนการใช้งานทุกครั้งโปรดรจสอบแรงดันไฟฟ้าในพื้นท์ที่จะใช้งานไดร์เป่าผมทุกครั้ง 2 ไม่ควรใช้งานในห้องน้ำ อ่างล้างหน้า ที่มีน้ำอยู่หรือใช้ในขณะที่มือเปียก 3. ไม่ควรใช้น้ำทำความสะอาดไดร์เป่าผม 4. ไม่ควรวางไดร์เป่าผมไว้บนพรมหรือผ้าห่มขณะใช้งาน 5. ไม่ควรมีสิ่งมาปกปิดช่องทางดูดอากาศข้และออก ขณะใช้งาน 6. อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบ overheat protection 7. ควรปิดสวิตช์ถ้าไม่มีการใช้งานไดร์เป่าผมเป็นระยะเวลานาน 8. กอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานและควรจับที่ตัวปลั๊กเพื่อดึงปล็กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 9. การเก็บสายไฟควรเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบด้วยการม้วนให้เป็นวงกลมหลวมๆไม่ควรหักหรือพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 10 เมื่อนำโดร์เป่าผมเข้าไปใช้ในห้องน้ำควรดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งาน การปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 11. ก่อนที่จะทำความสะอาดไดร์เป่าผมควรถอดปลั๊กทุกครั้ง 12 อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพระบบประสาทรวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 13. เด็กควรได้รับคำแนะนำในการใช้งาน และไม่ควรให้เด็กเล่นไดร์เป่าผม ข้อแนะนำ - เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำให้กอดต้เสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งานเนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตราย แม้ว่าจะปิดสวิตช (Switch of) เครื่องเป้าผม - การป้องกันเพิ่มเติมแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device, RCD)ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่กิน 30มิลสีแอมแปรในองจรไฟฟ้าที่ปือนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่องซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ 3. เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO