LS1187 LESASHA

AIRMAX 2700W HURRICANE

ไดร์เป่าผมเลอซาช่า แอร์แม๊กซ์ 2700 วัตต์ เฮอริเคน ไดร์เป่าผมพลังแรง 2700W ช่วยเป่าผมได้แห้งไวและเป่าเซ็ตวอลลุ่มได้สวยงาม และมี Cool shot ที่ตัดระบบความร้อนได้ภายใน 2 วินาที ทำให้การยึดทรงผมหลังจัดแต่ง อยู่ทรงได้ยาวนาน

2,690 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 2. สวิตซ์การทำงานจะประกอบไปด้วย ปิดเครือง, เปิดเครื่องพร้อมกำลังลมระดับปานกลาง, เปิดเครื่องพร้อมกำลังลมระดับสูง 3. สวิตช์ปรับอุณหภูมิ 3 ระดับ อุณหภูมิความร้อนต่ำ, อุณหภูมิความร้อนปานกลาง และอุณหภูมิความร้อนสูง 4. เปิดใช้งานโดยการปรับสวิตซ์ไปตามกำลังลมและอุณหภูมิที่ต้องการ 5. เมื่อเป่าผมแห้งแล้วสามารถใช้ลมเย็นเป่าต่อเพื่อล็อคทรงผมให้เข้ารูปทรงตามต้องการ

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. ช่องอากาศออก 2. ช่องอากาศเข้า 3. ปุ่มปรับลมเย็น 4. ปรับความร้อน 3 ระดับ 5. ปุ่มเปิดปิด ปรับแรงลม 2 ระดับ 6. สายไฟยาว 2.5 เมตร 7. ที่แขวนสายไฟ 8. ปากไดร์ควบคุมทิศทางลมแบบแคบ 9. ปากไดร์จัดแต่งทรงผม


คำแนะนำ

คำแนะนำในการใช้งาน 1. ก่อนการใช้งานทุกครั้งโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ที่จะใช้งานไดร์เป่าผมทุกครั้ง 2. ไม่ควรใช้งานในห้องน้ำ อ่างล้างหน้าที่มีน้ำอยู่หรือใช้ในขณะที่มือเปียก 3. ไม่ควรใช้น้ำทำความสะอาดไดร์เป่าผม 4. ไม่ควรวางไดร์เป่าผมไว้บนพรม หรือผ้าห่มขณะใช้งาน 5. ไม่ควรมีสิ่งมาปกปิดช่องทางดูดอากาศเข้าและออก ขณะใช้งาน 6. อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบ overheat protection 7. ควรปิดสวิตช์ถ้าไม่มีการใช้งานไดร์เป่าผมเป็นระยะเวลานาน 8. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งาน และควรจับที่ตัวปลั๊กเพื่อดึงปลั๊กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 9. การเก็บสายไฟ ควรเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบด้วยการม้วนให้เป็นวงกลมหลวมๆ ไม่ควรหักหรือพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 10. เมื่อนำไคร์เป่าผมเข้าไปใช้ในห้องน้ำควรดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งาน การปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 11. ก่อนที่จะทำความสะอาดไดร์เป่าผม ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง 12. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพ ระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 13. เด็กควรได้รับคำแนะนำในการใช้งาน และไม่ควรให้เด็กเล่นไดร์เป่าผม ข้อแนะนำ - เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งานเนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตรายแม้ว่าจะปิดสวิตซ์ (Switch off) เครื่องเป่าผม - การป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอแปร์ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. ระวังอย่าให้สายไฟ สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่อง ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ 3. เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุด ติดต่อศูนย์บริการเลอซาช่า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO