LS1200 LESASHA

AIRMAX EXTREME 1200W

ไดร์เป่าผมเลอซาช่า แอร์แม๊กซ์ เอ็กซ์ตรีม1200 วัตต์ พลังลมแรง โฟกัสดีได้ตรงจุด ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 2. ปิดใช้งานโดยการปรับสวิตซ์ เลือกกำลังลมที่เบอร์ "I" หรือ "II"

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. ช่องอากาศออก 2. ช่องอากาศเข้า 3. ปุ่มเปิด ปิด ปรับแรงลม 2 ระดับ 4. ที่แขวนสายไฟ 5. ด้ามจับสามารถพับได้

คำแนะนำ

คำแนะนำในการใช้งาน 1. ก่อนการใช้งานทุกครั้งโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ที่จะใช้งานไดร์เป้าผมทุกครั้ง 2. ไม่ควรใช้งานในห้องน้ำ อ่างล้างหน้าที่มีน้ำอยู่หรือใช่ในขณะที่มือเปียก 3. ไม่ควรใช้น้ำทำความสะอาดไดร์เป้าผม 4. ไม่ควรวางไดร์เป่าผมไว้บนพรม หรือผ้าห่มขณะใช้งาน 5. ไม่ควรมีสิ่งมาปกปิดช่องทางดูดอากาศเข้าและออก ขณะใช้งาน 6. อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบ overheat protection 7. ควรปิดสวิตซ์ถ้าไม่มีการใช้งานไดร์เป้าผมเป็นระยะเวลานาน 8. กอดปลักออกทุกครั้งหลังการใช้งาน และควรจับที่ตัวปลักพื่อดึงปล็กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 9. การเก็บสายไฟ ควรก็บสายไฟให้ป็นระเบียบด้วยการม้วนให้ป็นวงกลมหลวมๆไม่ควรหักหรือพันสายไฟไว้รอบตัวครื่อง 10. เมื่อนำไดร์เป้าผมข้าไปใช้ในห้องน้ำควรดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานการปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 11.ก่อนที่จะทำความสะอาดไดร์เป่าผม ควรถอดปลักทุกครั้ง 12. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพ ระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 13. เด็กควรได้รับคำแนะนำในการใช้งาน และไม่ควรให้เด็กเล่นไดร์เป่าผม ข้อแนะนำ 1. เมื่อใช้ครื่องเป้าผมในห้องน้ำ ให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งาน เนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตรายแม้ว่าจะปิดสวิตช์ (Switch Off) เครื่องเป่าผม 2. การป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ(Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงาน ที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้ครื่องใชไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุ 2. ระวังอย่ให้สายไฟ สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของครื่อง ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ 3. เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุด ติดต่อศูนย์บริการ เลอชาช่า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO