LS1201 LESASHA

PROMAX TORNADO 2400W

ไดร์เป่าผมเลอซาช่าโปรแม๊กซ์ ทอร์นาโด 2400 วัตต์ ไดร์ แรง 2400W ให้แรงและความร้อนสาหรับช่างมืออาชีพ อย่างแท้จริง

1,490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 2. สวิตชการทำงานจะประกอบไปด้วย0-ใบพัดเล็ก-ใบพัดใหญ่ "0"หมายถึงปิดเครือง; "ใบพัดเล็ก"หมายถึงเปิดเครื่องพร้อมกำลังลมระดับปานกลาง; "ใบพัดใหญ่" หมายถึงเปิดเครื่องพร้อมกำลังลมระดับสูง 3. สวิตช์ปรับอุณหภูมิประกอบไปด้วย l-ll-lll "l"หมายถึงอุณหภูมิความร้อนต่ำ "ll"หมายถึงอุณหภูมิความร้อนปานกลาง และ "lll"หมายถึงอุณหภูมิความร้อนสูง 4. ปิดใช้งานโดยการปรับสวิตซ์ไปตามกำลังลมและอุณหภูมิที่ต้องการ 5. เมื่อเป่าผมแห้งแล้วสามารใช้ลมย็นเป่าต่อเพื่อล็อดทรงผมให้เข้ารูปทรงตามต้องการ

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. ช่องอากาศออก 2. ช่องอากาศเข้า 3. ปุ่มปรับลมเย็น 4. ปุ่มเปิดปิดปรับแรงลม 2 ระดับ 5. ปุ่มปรับความร้อน 3 ระดับ 6. ที่แขวนไดรเป๋าผม 7. สายไฟยาว 3 เมตร 8. ปากไดร์ควบคุมทิศทางลม 9. ปากไดร์ควบคุมทิศทางลมแบบกว้าง

คำแนะนำ

คำแนะนำในการใช้งาน 1. ก่อนการใช้งานทุกครั้งโปรดตรวจสอบแงดันไฟฟ้าในพื้นที่ที่จะใช้งานอุปกรณ์ทุกครั้ง 2. ไม่ควรใช้งานในห้องน้ำหรือใช้ในขณะที่มือเป๊ยก 3. ไม่ควรใช้น้ำทำความสะอาดอุปกรณ์ 4. ไม่ควรวางอุปกรณ์ไว้บนพรม หรือผ้าห่มขณะใช้งาน 5. ไม่ควรมีสิ่งมาปกปิดช่องทางดูดอากาศข้าและออก ขณะใช้งาน 6. อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบ overheat protection 7. ควรปิดสวิตช์กาไม่มีการใช้งานอุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน 8. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานและควรจับที่ตัวปลั๊กเพื่อดึงปลั๊กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 9. การเก็บสายไฟควรเก็บสายไฟให้ป็นระเบียบด้วยการม้วนให้ป็นวงกลมหลวมๆไม่ควรหักหรือพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 10. เมื่อนำอุปกรณ์เข้ไปใช้ในห้องน้ำควรดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานการปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 11 ก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง 12. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้นกายกาพระบบประสหรวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 13. เด็กควรได้รับคำแนะนำในการใช้งาน และไม่ควรให้เด็กเล่นอุปกรณ์ ข้อแนะนำ - เมื่อใช้ครื่องเปาผมในห้องน้ำให้กอดต้เสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งานเนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตรายแม้ว่าจะปิดสวิตช์ (Switch off) เครื่องเป่าผม - การป้องกันพิมติมแนนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน30มิลลิแอมแปรในวงจรไฟฟ้าที่อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำฝักบัวอ่างล้างหน้าหรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่องซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ 3. เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดติดต่อศูนย์บริการเลอชาช่า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO