LS1202 LESASHA

AIRMAX 1000W POWERFUL

ไดร์เป่าผมเลอซาช่า แอร์แม๊กซ์ 1000 วัตต์ พาวเวอร์ฟูล พลังลมแรง โฟกัสดีได้ตรงจุด ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

390 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 2. ปิดใช้งานโดยการปรับสวิตซ์ เลือกกำลังลมที่เบอร์ "I" หรือ "II"

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. ช่องอากาศออก 2. ช่องอากาศเข้า 3. ปุ่มปรับลมเย็น 4. ปุ่มเปิดปิด ปรับแรงลม 2 ระดับ 5. ที่แขวนสายไฟ 6. ด้ามจับสามารถพับได้

คำแนะนำ

คำแนะนำในการใช้งาน 1. ก่อนการใช้งานทุกครั้งโปรดตรวจสอบแรงดันไพฟ้าในพื้นที่ที่จะใช้งานไดร์เป่าผมทุกครั้ง 2. ไม่ควรใช้งานในห้องน้ำ อ่างล้างหน้ที่มีน้ำอยู่หรือใชในขณะที่มือเปียก 3. ไม่ควรใช้น้ำทำความสะอาดไดร์เป้าผม 4. ไม่ควรวางไดร์เป้าผมไว้บนพรม หรือผ้าห่มขณะใช้งาน 5. ไม่ควรมีสิ่งมาปกปิดช่องทางดูดอากาศเข้าและออก ขณะใช้งาน 6. อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบ overheat protection 7. ควรปิดสวิตช์ถ้าไม่มีการใช้งานไดร์เป่าผมเป็นระยะเวลานาน 8. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการช้งาน และควรจับที่ตัวปลักเพื่อดึงปลั๊กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 9. การเก็บสายไฟ ควรเก็บสายไฟให้ป็นระเบียบด้วยการม้วนให้เป็นวงกลมหลวมๆไม่ควรหักหรือพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 10.เมื่อนำไคร์เป่าผมเข้าไปใช้ในห้องน้ำควรดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานการปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 11.ก่อนที่จะทำความสะอาดไดร์เป่าผม ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง 12. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพ ระบบประสาทรวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 13.เด็กควรได้รับคำแนะนำในการใช้งาน และไม่ควรให้เด็กเล่นไดร์เป่าผม ข้อแนะนำ 1. เมื่อใช้เครื่องเป้าผมในห้องน้ำ ให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งาน เนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตรายแม้ว่าจะปิดสวิตช์ (Switch Off) เครื่องเป่าผม 2. การป้องกันพิมติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ(Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงาน ที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้ครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. ระวังอย่าให้สายไฟ สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่อง ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ 3. เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุด ติดต่อศูนย์บริการ เลอชาช่า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO