LS1244 LESASHA

AIRMAX TRAVEL 1600W

ไดร์เป่าผม แอร์แม็กซ์ เทรเวล 1600 วัตต์ เหมาะสาหรับทุกคนที่เดินทางบ่อยหรือมองหาไดร์เป่าผมขนาดกระทัดรัด ประหยัดพื้นที่กระเป๋า และใช้ไฟได้ทั่วโลก

990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งานอุปกรณ์ 1. หมุนสวิตซ์ปรับแรงดันไฟฟ้า (120V หรือ 220-240V) ให้ถูกต้องตามแรงดันไฟฟ้าของแต่ละประเทศ 2. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 3. สวิตซ์การทำงานประกอบด้วย O - 1 – 2 – 3 ; “1” หมายถึงแรงลมระดับปานกลางพร้อมลมร้อน “2” หมายถึงแรงลมระดับสูงพร้อมลมร้อน “3” หมายถึงแรงลมระดับสูงพร้อมลมร้อนพิเศษ (เทอร์โบ) เพื่อการเป่าแห้งอย่างรวดเร็ว 4. เปิดใช้งานโดยการกดสวิตซ์เลือกกำลังลมไปที่ “1” หรือ “2” หรือ “3” ตามต้องการ 5. เมื่อเป่าผมแห้งแล้วสามารถกดปุ่มลมเย็นเพื่อใช้ล็อคทรงผมให้เข้ารูปอยู่ทรงนาน 6. ปิดเครื่องโดยกดสวิตซ์ไปที่ “0” และดึงปลั๊กออก

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของอุปกรณ์ 1. กำลังไฟ 1200/1600 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 120/220-240 โวลต์ 2. สายไฟยาว 1.8 เมตร

คำแนะนำ

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อความปลอดภัย 1. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำในทุกกรณี 2. ขณะใช้งาน ควรระวังไม่ให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งของใดๆปิดช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออก 3. อย่าให้อุปกรณ์นี้สัมผัสน้ำและห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำ 4. ควรปิดอุปกรณ์หากไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง 5. หลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งโดยให้ดึงที่ตัวปลั๊กห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด 6. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 7. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 8. หากต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์ให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต้องไม่เสียบปลั๊กค้างไว้ 9. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน ข้อแนะนำ - เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งานเนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตรายแม้ว่าจะปิดสวิตซ์ (Switch Off) เครื่องเป่าผม - การป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับใช้แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ตรงตามแรงดันไฟฟ้าของแต่ละประเทศ 2. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 3. เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟชำรุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO