LS1247 LESASHA

AIRMAX DIVA SENSOR 1800W

ไดร์เป่าผมเลอซาช่า แอร์แมกซ์ ดีว่า เซ็นเซอร์ 1800 วัตต์ นวัตรกรรมเป่าผมสวยสุขภาพดี แสนสะดวกสบาย ด้วยระบบสัมผัส (Sensor) เพียงแค่หยิบขึ้นมาเครื่องก็เปิดใช้งานทันที

1,990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งานอุปกรณ์ 1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับตามกระแสไฟที่ระบุบนตัวเครื่อง 2. สวิตซ์การทำงานประกอบด้วย O - - ; “O” หมายถึงปิดเครื่อง; “ ” หมายถึงเปิดเครื่องพร้อมกำลังลมระดับกลาง และ “ ” หมายถึงเปิดเครื่องพร้อมกำลังลมระดับสูง 3. สวิตซ์ปรับอุณหภูมิประกอบด้วย ʅ - ʅ ʅ - ʅ ʅ ʅ; “ʅ” หมายถึงอุณหภูมิความร้อนต่ำ; “ʅ ʅ” หมายถึงอุณหภูมิความร้อนปานกลาง และ “ʅ ʅ ʅ” หมายถึงอุณหภูมิความร้อนสูง 4. เปิดใช้งานโดยการปรับสวิตซ์ไปตามกำลังลมและอุณหภูมิที่ต้องการ 5. และเมื่ออุ้งมือสัมผัสเซ็นเซอร์ที่ด้ามจับด้านหลังตัวเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ 6. เมื่อเป่าผมแห้งแล้วสามารถกดปุ่มลมเย็น เพื่อใช้ล็อคทรงผมให้เข้ารูปอยู่ทรงนาน


ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของอุปกรณ์ 1. กำลังไฟ 1800 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 2. สายไฟยาว 2.5 เมตร

คำแนะนำ

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อความปลอดภัย 1. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำในทุกกรณี 2. อย่าให้อุปกรณ์นี้สัมผัสน้ำและห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำ 3. ควรปิดอุปกรณ์หากไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง 4. หลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งโดยให้ดึงที่ตัวปลั๊กห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด 5. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 6. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 7. หากต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์ให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต้องไม่เสียบปลั๊กค้างไว้ 8. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟชำรุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO